DUBAI CREEK

Photos: Sheela Mehrotra

"...A revitalized Dubai Creek - CAPTURING WHAT MESMERIZES ME ABOUT THIS ORGANIC YET ECONOMICALLY FUTURISTIC SOCIETY."